VIANOČNÁ POŠTA - Ďakujeme detičkám a ich pani učiteľkám zo Základnej školy Kecerovce a Školského klubu detí pri Cirkevnej ZŚ s MŠ sv. Gorazda v Košiciach a taktiež dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do projektu VIANOČNEJ POŠTY a venovali svoj čas a lásku pri písaní krásnych vianočných pozdravov našim klientom, ktorých doručené pozdravy veľmi potešili. Patrí vám veľké ďakujem

Krásne životné jubileum - 85 rokov nášho Ferka Dávida. Želáme mu všetko najlepšie, hlavne veľa zdravíčka :-))

Vianočné darčeky od dobrovoľníkov v rámci projektu "KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK", ktoré nám urobili veľkú radosť. Posúďte sami 🙂

MIKULÁŠ - za krásnu básničku nám Mikuláš podaroval sladký balíček 🙂

VYSTÚPENIE DETIČIEK ZO ŠKOLSKÉHO KLUBU V MOJMÍROVCIACH POD VEDENÍM PANI UČITEĽKY MGR. POLEDNÍKOVEJ A P.PŠENKOVEJ

OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM A VYSTÚPENIE DETIČIEK Z MŠ V MOJMÍROVCIACH

NAŠA PRÍPRAVNÉ PRÁCE NA VIANOČNÚ VÝZDOBU ZARIADENIA - VÝROBA ANJELIKOV

Ručné práce a naši zlatí klienti, ktorí sa vždy radi zapoja 🙂

Návšteva Prešovského divadla bez opony

Narodeny pani Helenky a pani Aničky

A opäť tu máme karneval. Obliekli sme masky veselé ...

Lajko pomáha pri snehovej nádielke 🙂

70-te NARODENINY PANI KELECOVEJ MARIENKY

VIANOCE V ZARIADENÍ - ŠTEDRÁ VEČERA A POTOM RADOSŤ Z DARČEKOV 🙂

Krásna narodeninová torta od vnučky pre deduška Ferka 🙂 🙂 🙂

Predvianočné vystúpenie detí zo ŠKD Mojmírovce

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM (vystúpenie detičiek z MŠ v Mojmírovciach)

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM (vystúpenie detičiek z ŠK v Mojmírovciach a ľudového súboru ZBOJNÍK

FOTENIE PRE POTEŠENIE 🙂 🙂 🙂

SPOLOČENSKÉ HRY

PRVÉ JARNÉ SLNIEČKO 🙂

KRÁSNE ŽIVOTNÉ JUBILEUM 90 ROKOV NAŠEJ SPOLUOBYVATEĽKY PANI ETELKY SKOVAJOVEJ

RUČNÉ PRÁCE a VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

MDŽ v domove

VYSTÚPENIE DETIČIEK ZO ZŠ MOJMÍROVCE

Vianočné pečenie dobrôt

MIKULÁŠ

Aj naše babičky a deduškov prišiel do zariadenia navštíviť a taktiež obdariť sladkosťami, keďže všetci celý rok poslúchali, Svätý Mikuláš.

Divadelné predstavenie  Prešovského komorného divadla bez opony PORTÁL „O hlúpej žene“

Opäť sme sa vrátili do detských čias a v krásnom predstavení  v stvárnení troch skvelých hercov z Prešovského divadla bez opony Portál si zaspomínali na časy, ktoré sme mali všetci tak radi.

MENINOVÁ TORTA PANI HELENKY

Dnes sme si pripomenuli krásne narodeniny pani Helenky a pochutnali si na vynikajúcej torte s kávičkou. Helenka, ešte raz prajeme všetko najlepšie

Naše spoločné aktivity

Dnes sme sa trošku ponorili do rozprávkového sveta 🙂

KARNEVAL

Najveselšie posledné dni „fašiangu“ sme mali spojené s radovánkami a hodovaním. Pripomenuli sme si fašiangové tradície a ich históriu a všetci, ktorí sa radi vracajú do detských čias obliekli na seba krásne karnevalové masky a spolu sa zabavili

VIANOCE – ŠTEDRÁ VEČERA

Prajeme krásne a pokojné vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších. My, ktorí sme nemohli stráviť vianočné chvíle v kruhu svojej rodiny, sme strávili pekné chvíle v našej novej „adoptívnej“ rodine. Vďaka našim opatrovateľkám sme pržili pekné okamihy. Ďakujeme

Príchod Svätého Mikuláša

Keďže sme celý rok poslúchali, aj nás navštívil Svätý Mikuláš spolu s koledníkmi a obdaroval nás balíčkom plným sladkostí.

Zdobenie vianočného stromčeka

Aj my sme si skrášlili náš príbytok vianočnou výzdobou.

Vystúpenie detičiek z Materskej školy

Na detičky z Materskej školy sa vždy veľmi tešíme a aj dnes vylúdili na našich očiach nejednu slzičku.

Vystúpenie detí zo Základnej umeleckej školy v Mojmírovciach

Dnes nám deti zo ZUŠ v Mojmírovciach prišli ukázať svoje talenty a svedomitú prácu pánov učiteľov a pani učiteliek.

VYREZÁVANIE TEKVIČIEK

Sychravé jesenné počasie sme strávili vyrezávaním tekvičiek a výrobou „GAŠTANČEKOV“

NEDEĽNÁ BUBLANINA

Pekné slnečné nedeľné popoludnie sme si spríjemnili pečením čerešňového koláča, na ktorom sme si pochutnali pri kávičke pri posedení vonku. Veľmi nám chutilo!

SAM_0476   SAM_0477   SAM_0478      SAM_0484   SAM_0485   SAM_0487 SAM_0488   SAM_0491   SAM_0492

 

DEŇ MATIEK

SAM_0448   SAM_0449   SAM_0450 SAM_0451   SAM_0453   SAM_0455  SAM_0457   SAM_0459   SAM_0462 SAM_0463   SAM_0465   SAM_0467  SAM_0469   SAM_0471   SAM_0472 SAM_0473   SAM_0474

ŠIBAČKA

Šibem, šibem, šibi ryby,

môj korbáčik nemá chyby.

Ešte vody trošička,

daj vajíčko z košíčka.

SAM_0373   SAM_0374    SAM_0378 SAM_0379   SAM_0382    SAM_0384  SAM_0386   SAM_0388    SAM_0397                  SAM_0415    SAM_0417    SAM_0418  SAM_0420    SAM_0427    SAM_0429

FAŠIANGY

Fašiangy sa pomaly končia a aj my v zariadení sme využili krásny čas na zábavu pred pôstnym obdobím na karnevale, keď naši seniori (aj zamestnanci zariadenia) využili možnosť byť chvíľu „v cudzej koži“. Bolo to naozaj pestré: traktorista, karaterista, futbalista, šerif, karkulka a korytnačka, cigánočka s volským okom, Mikuláš a večernica ba dokonca chirurgička si pochutnávali na chutných fašiangových šiškách a fánkach. Navštívili nás aj prekrásne masky detičiek a pani učiteliek zo školskéko klubu v Mojmírovciach a zaspievali nám krásne fašiangové piesne a obdarovali nás a našich seniorov fašiangovým pozdravom, šiškami, fánkami a šatôčkami, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

SAM_0336   SAM_0334   SAM_0333   SAM_0330   SAM_0329   SAM_0326  SAM_0324   SAM_0322   SAM_0321 SAM_0320   SAM_0319   SAM_0317  SAM_0315   SAM_0314   SAM_0313 SAM_0312   SAM_0311   SAM_0309 SAM_0308   SAM_0307   SAM_0305 SAM_0304   SAM_0302   SAM_0299  SAM_0297   SAM_0296   SAM_0294 SAM_0293   SAM_0275   SAM_0274  SAM_0272   SAM_0271   SAM_0270 SAM_0269    SAM_0267   SAM_0266 SAM_0265    SAM_0263   SAM_0262 SAM_0261    SAM_0259   SAM_0257 SAM_0256    SAM_0254   SAM_0253 SAM_0252    SAM_0251   SAM_0245    SAM_0241    SAM_0240   SAM_0239      SAM_0233    SAM_0232   SAM_0230 SAM_0229    SAM_0228   SAM_0226    SAM_0222    SAM_0221

 FAŠIANGY

Dňa 7.2.2015 nás navštívil fašiangový sprievod, ktorý svojím spevom, tancom a veršami potešil našich klientov.

SAM_0196   SAM_0197   SAM_0198 SAM_0199   SAM_0200   SAM_0202  SAM_0204   SAM_0205   SAM_0206 SAM_0207   SAM_0208   SAM_0212 SAM_0213   SAM_0214   SAM_0215  SAM_0217   SAM_0219

 

 VIANOCE

Oblátky s medom, šalát, ryba a všetky dobroty, ktoré patria  na  štedrovečerný stôl boli pripravené aj pre klientov domova,  ktorí v tento večer vytvorili veľkú rodinu a spoločnou večerou sme oslávili narodenie Ježiša Krista. Na prvý sviatok vianočný nás navštívil syn nášho klienta p. Ing. Martin Arpáš všetkým poprial všetko dobré, hlavne veľa zdravia a k tomu nám zahral na husliach vianočné koledy.

SAM_0133   SAM_0142   SAM_0143  SAM_0145   SAM_0147   SAM_0148 SAM_0149   SAM_0150   SAM_0153 SAM_0154   SAM_0157   SAM_0159  SAM_0161   SAM_0163   SAM_0166    SAM_0180   SAM_0178   SAM_0170 SAM_0169   SAM_0168

 

NAŠE ZIMNÉ AKTIVITY

Najkrajšie na svete nie sú veci, ale okamihy.

SAM_0083 SAM_0086 SAM_0087  SAM_0089 SAM_0090 SAM_0091 SAM_0092 SAM_0093 SAM_0094 SAM_0095  SAM_0099 SAM_0100 SAM_0101  SAM_0103 SAM_0104  SAM_0106 SAM_0107 SAM_0108 SAM_0109 SAM_0110

PREDVIANOČNÉ VYSTÚPENIE

Dňa 19. 12. 2014 nám prišli zatancovať a zaspievať deti zo Základnej školy Mojmírovce. Priniesli nám vianočnú náladu a obdarovali nás svojou tvorbou – peknými pohľadnicami a medovníkmi. Ďakujeme!

SAM_0112  SAM_0113   SAM_0116 SAM_0117  SAM_0119

MIKULÁŠ

Sviatok sv. Mikuláša sa spája najviac s detskou radosťou.  Dňa 05. 12. 2014 sme sa spolu s našimi seniormi pokúsili vrátiť do týchto čias. Vo večerných hodinách nás navštívil Mikuláš spolu s anjelom. Okrem mikulášskych balíčkov nám priniesol sviatočnú a radostnú náladu. Ďakujeme Mikulášovi, že na nás nezabudol a tešíme sa, že budúci rok prídeš zas!

   SAM_0079   SAM_0077   SAM_0076   SAM_0075   SAM_0074   SAM_0073   SAM_0072   SAM_0071   SAM_0070   SAM_0069   SAM_0067   SAM_0066   SAM_0065   SAM_0064  SAM_0063   SAM_0062   SAM_0061   SAM_0060   SAM_0059   SAM_0058   SAM_0057   SAM_0056   SAM_0055   SAM_0081

OKTÓBER – mesiac úcty k starším

Dňa 24.10. sme si spríjemnili sychravé jesenné počasie posedením s našimi seniormi pri príležitosti OKTÓBRA – MESIACA ÚCTY K STARŠÍM. O krásny program sa postarali detičky z umeleckého súboru ZBOJNÍK, pod vedením pani učiteľky Magdy Segečovej zo základnej školy v Mojmírovciach. V závere programu malí „zbojníci“ obdarovali  našich seniorov nádhernými darčekmi, ktoré im urobili veľkú radosť. Po chutnom občerstvení sme si spolu zatancovali a zaspomínali na krásne obdobie, keď sme boli deťmi – malými a bezbrannými, potom na mladosť, keď bol človek mladý a krásny, zaľúbený, na najlepšie a najplodnejšie roky stredného veku, až po starobu.

.