V zariadení sociálnych služieb zabezpečujeme:

 • zdravotnú starostlivosť zabezpečovanú prostredníctvom praktického lekára pre dospelých
 • objednávanie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • pranie a žehlenie osobného šatstva
 • úschovu cenných vecí
 • upratovanie

 

Ďalej poskytujeme

 • Duchovnú činnosť – návšteva miestneho duchovného, biblioterapia
 • Záujmovú činnosť:
  • kultúrnu činnosť – zameranú na tematiku ročného obdobia a individuálne schopnosti, záujmy a zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby,
  • spoločenskú činnosť –  organizovanie spoločných stretnutí viacerých generácií na akciách organizovaných zariadením
  • športovú činnosť – v súlade s individuálnymi potrebami a schopnosťami klientov (bicyklovanie na trojkolke, stacionárnom bicykli,  loptové hry, pohybové cvičenia…)

.