V zariadení poskytujeme celodennú stravu – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. V prípade potreby sa poskytuje ešte druhá večera. Obedy a večere nám dovážajú z kuchyne Marián Líška Agentúra Liob, 7 dní v týždni. Raňajky, desiata a olovrant sa pripravujú u nás v zariadení.

                     

V zmysle § 17  ods. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou formou povinný odobrať v rámci tejto služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

.