„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“ Buddha

Vitajte na stránkach nášho domova

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR (Mikroregión CEDRON spája okolité obce Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Svätoplukovo, Štefanovičová a Veľká Dolina).  V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

SAM_0568

Zariadenie sociálnych služieb

Naša organizácia poskytuje sociálne služby 22 klientom v Zariadení pre seniorov. Poslaním nášho zariadenia je poskytovanie služieb občanom, ktorí sa nachádzajú v sociálnej núdzi a pre svoj zdravotný stav nie sú schopní zotrvať vo svojom domácom prostredí.

SAM_0579

Ubytovanie

Naše zariadenie je rodinného typu. Poskytujeme v ňom ubytovanie v útulných dvoj a trojlôžkových izbách. Vo vstupnej hale je možnosť spoločného posedenia s rodinnými príslušníkmi, priateľmi, spoluobyvateľmi, zamestnancami zariadenia. Strava sa klientom podáva v spoločnej jedálni.

SAM_1015

Naše spoločné aktivity 

Opäť sme sa vrátili sa do mladších čias a vymaľovali si krásne rozprávkové obrázky. Dámy princezné a páni autíčka 🙂