„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“ Buddha

Vitajte na stránkach nášho domova

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, spádovej obce okolitých obcí podľa ktorých dostal svoje pomenovanie CEDRON SENIOR (Mikroregión CEDRON spája okolité obce Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Svätoplukovo, Štefanovičová a Veľká Dolina).  V zariadení poskytujeme sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

SAM_0568

Zariadenie sociálnych služieb

Naša organizácia poskytuje sociálne služby 22 klientom v Zariadení pre seniorov. Poslaním nášho zariadenia je poskytovanie služieb občanom, ktorí sa nachádzajú v sociálnej núdzi a pre svoj zdravotný stav nie sú schopní zotrvať vo svojom domácom prostredí.

SAM_0579

Ubytovanie

Naše zariadenie je rodinného typu. Poskytujeme v ňom ubytovanie v útulných dvoj a trojlôžkových izbách. Vo vstupnej hale je možnosť spoločného posedenia s rodinnými príslušníkmi, priateľmi, spoluobyvateľmi, zamestnancami zariadenia. Strava sa klientom podáva v spoločnej jedálni.

SAM_1015

Naše spoločné aktivity 

Opäť sme sa vrátili sa do mladších čias a vymaľovali si krásne rozprávkové obrázky. Dámy princezné a páni autíčka 🙂

ŠTANDARDY KVALITY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 

Od 01.11.2022 vošiel do platnosti nový zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v § 9, ods.8 určuje zariadeniu povinnosť plniť štandardy kvality pri poskytovaní sociálnej služby.

V prílohe č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 345/2022 Z.z. sú stanovené a bližšie popísané podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby prostredníctvom štandardov a prostredníctvom jednotlivých kritérií, je definovaný spôsob ako zabezpečiť realizáciu pre kvalitné poskytovanie sociálnych služieb.

Podmienky kvality sociálnych služieb sú prostriedkom ako zlepšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, zároveň zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, umožňovať im rozhodovať o svojich prioritách a žiť spokojný život za pomoci pracovníkov, ktorí im pomáhajú v napĺňaní cieľov.

Štandardy-kvality-sociálnych-služieb