Vitajte na stránkach nášho domova pre seniorov

Nezisková organizácia CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. vznikla dňa 27.2.2013 za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb. V zariadení poskytujeme služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Zamestnanci zariadenia sa snažia predovšetkým o to, aby užívatelia žijúci v domove boli nezávislí, čo najdlhšie sebestační, aby nezostali izolovaní, aby neboli odlúčení od okolia a aby žili normálnym spôsobom života. Služby domova rešpektujú individuálny charakter každej osoby, podporujú jej dôstojnosť a sociálne začleňovanie. Motivujeme klientov k činnostiam, ktoré boli predtým súčasťou ich každodenného života. Naše zariadenie je rodinného typu s dôrazom na vysokú kvalitu poskytovaných služieb s osobným prístupom ku každému klientovi.

.