STRAVOVANIE

V zariadení poskytujeme celodennú stravu – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. V prípade potreby sa poskytuje ešte druhá večera. Obedy a večere nám dodáva spoločnosť Marián Líška Agentúra Liob, 7 dní v týždni. Raňajky, desiata a olovrant sa pripravujú u nás v zariadení.

             

 

    

V zmysle § 17  ods. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou formou povinný odobrať v rámci tejto služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

  

 

UBYTOVANIE

Naše zariadenie je rodinného typu. Poskytujeme v ňom ubytovanie v útulných dvoj a trojlôžkových izbách. Vo vstupnej hale je možnosť spoločného posedenia s rodinnými príslušníkmi, priateľmi, spoluobyvateľmi, zamestnancami zariadenia. Strava sa klientom podáva v spoločnej jedálni.

SAM_0590   SAM_0589   SAM_0588   SAM_0580   SAM_0579   SAM_0578

 

                

 

ĎALŠIE ČINNOSTI

V zariadení sociálnych služieb zabezpečujeme:

 • zdravotnú starostlivosť zabezpečovanú prostredníctvom praktického lekára pre dospelých, ADOS
 • objednávanie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • pranie a žehlenie osobného šatstva
 • úschovu cenných vecí
 • upratovanie

 

Ďalej poskytujeme

 • Duchovnú činnosť – návšteva miestneho duchovného, biblioterapia
 • Záujmovú činnosť:
  • kultúrnu činnosť – zameranú na tematiku ročného obdobia a individuálne schopnosti, záujmy a zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby,
  • spoločenskú činnosť –  organizovanie spoločných stretnutí viacerých generácií na akciách organizovaných zariadením
  • športovú činnosť – v súlade s individuálnymi potrebami a schopnosťami klientov (bicyklovanie na trojkolke, stacionárnom bicykli,  loptové hry, pohybové cvičenia…)