CENNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.1.2019

 

Forma pobytu:                               celoročná pobytová

Typ stravy:                                     racionálna

Druh odoberaných jedál:              raňajky, desiata, obed, olovrant, večera (večera II)

 

Výpočet dennej sadzby úhrady v eurách:

Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti IV 2,00
Pomoc pri odkázanosti V 2,15
Pomoc pri odkázanosti VI 2,30

 

Obslužné činnosti  

Stravovanie (racionálna strava) 5,34
     Raňajky 0,27
     Desiata 0,10
     Obed 2,66
     Olovrant 0,10
     Večera 2,21
     Večera II (diabetická strava) 0,20
Ubytovanie – trojposteľová izba 6,80
                        – dvojposteľová izba 7,00
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,31
Ďalšie činnosti 0,02
Iné činnosti 0,00

.