CENNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.2.2023

 

Forma pobytu:                               celoročná pobytová

Typ stravy:                                     RACIONÁLNA

Druh odoberaných jedál:              raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 

 

Výpočet dennej sadzby úhrady v eurách:

Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti IV 1,85
Pomoc pri odkázanosti V 1,90
Pomoc pri odkázanosti VI 1,95

 

Obslužné činnosti  

Stravovanie (racionálna strava) 6,47
     Raňajky 0,35
     Desiata 0,16
     Obed 3,10
     Olovrant 0,16
     Večera 2,70
Ubytovanie – trojposteľová izba 10,20
                        – dvojposteľová izba 10,50
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,40
Ďalšie činnosti 0,08
Iné činnosti 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

CENNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.2.2023

 

Forma pobytu:                               celoročná pobytová

Typ stravy:                                     DIABETICKÁ

Druh odoberaných jedál:              raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera II

 

Výpočet dennej sadzby úhrady v eurách:

Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti IV 1,85
Pomoc pri odkázanosti V 1,90
Pomoc pri odkázanosti VI 1,90

 

Obslužné činnosti  

Stravovanie (diabetická strava) 6,67
     Raňajky 0,35
     Desiata 0,16
     Obed 3,10
     Olovrant 016
     Večera 2,70
     Večera II 0,30
Ubytovanie – trojposteľová izba 10,20
                        – dvojposteľová izba 10,50
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,40
Ďalšie činnosti 0,08
Iné činnosti 0,00