CENNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.1.2019

 

Forma pobytu:                               celoročná pobytová

Typ stravy:                                     RACIONÁLNA

Druh odoberaných jedál:              raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 

 

Výpočet dennej sadzby úhrady v eurách:

Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti IV 2,00
Pomoc pri odkázanosti V 2,15
Pomoc pri odkázanosti VI 2,30

 

Obslužné činnosti  

Stravovanie (racionálna strava) 5,34
     Raňajky 0,27
     Desiata 0,10
     Obed 2,66
     Olovrant 0,10
     Večera 0,20
Ubytovanie – trojposteľová izba 6,80
                        – dvojposteľová izba 7,00
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,31
Ďalšie činnosti 0,02
Iné činnosti 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

CENNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 22.8.2019

 

Forma pobytu:                               celoročná pobytová

Typ stravy:                                     DIABETICKÁ

Druh odoberaných jedál:              raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera II

 

Výpočet dennej sadzby úhrady v eurách:

Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti IV 2,00
Pomoc pri odkázanosti V 2,15
Pomoc pri odkázanosti VI 2,30

 

Obslužné činnosti  

Stravovanie (diabetická strava) 6,54
     Raňajky 0,42
     Desiata 0,30
     Obed 2,66
     Olovrant 0,30
     Večera 2,66
     Večera II 0,20
Ubytovanie – trojposteľová izba 6,80
                        – dvojposteľová izba 7,00
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,31
Ďalšie činnosti 0,02
Iné činnosti 0,00