VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK
Výzva na predloženie CP – šikmá rampa, kúpeľne
 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
SÚHRNNÁ-SPRÁVA-r.-2014
 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 VO – Oznámenie o výsledku VO – úspešný uchádzač
.