V zariadení poskytujeme celodennú stravu – raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. V prípade potreby sa poskytuje ešte druhá večera.

.