CENNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.1.2017

 

Forma pobytu:                               celoročná pobytová

Typ stravy:                                      racionálna

Druh odoberaných jedál:            raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

 

Výpočet dennej sadzby úhrady v eurách:

Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti IV 3,15
Pomoc pri odkázanosti V 3,25
Pomoc pri odkázanosti VI 3,35

 

Obslužné činnosti  

Stravovanie 4,87
     Raňajky 0,20
     Desiata 0,10
     Obed 2,46
     Olovrant 0,10
     Večera 2,01
     Večera II 0,20
Ubytovanie – trojposteľová izba 5,55
                        – dvojposteľová izba 5,75
Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,16
Ďalšie činnosti 0,02
Iné činnosti 0,00

.